Anh văn Thiếu Nhi cho trẻ từ 6 - 11 tuổi

Anh văn Thiếu nhi

Đây là giai đoạn quan trọng để trẻ hoàn thiện khả năng Anh ngữ ở cả bốn kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết.

Phương pháp học phản xạ giúp trẻ ghi nhớ từ vựng nhanh gấp 4 lần

Môi trường lớp học tối đa 15 học viên, khuyến khích tất cả các bạn tham gia vào các hoạt động nhằm tăng sự tự tin, chủ động trong giao tiếp.

Giáo trình và bài thi được thiết kế chuẩn Cambridge, giúp trẻ dễ dàng làm quen và đạt được các chứng chỉ Quốc tế.