Luyện thi Cambridge

Chương trình luyện thi Cambridge được thiết kế nhằm hỗ trợ các em học sinh cấp 1 và cấp 2 muốn tham gia các kỳ thi Chứng chỉ Cambridge (Starters, Movers, Flyers, KET, PET).
Lợi ích của khóa học Khi tham gia lớp luyện thi tại Trung tâm, các em sẽ được:

Ôn luyện với bộ giáo trình mới nhất của nhà xuất bản Cambridge

Hướng dẫn các kỹ năng làm bài để tránh những lỗi thường mắc phải khi bước vào kỳ thi

Làm quen với cấu trúc đề thi chuẩn Cambridge thông qua việc giải đề thi thường xuyên trên lớp

Rèn luyện khả năng phản xạ và cải thiện kỹ năng còn yếu